Kriteria Kelayakan

Kriteria Kelayakan
Pemohon Yang Layak

Pemohon Yang Layak

 • Warganegara Malaysia
 • Pembeli rumah pertama
 • Pekerja bergaji atau individu yang bekerja sendiri
 • Pemohon individu atau bersama
 • Pendapatan kasar isi rumah sehingga RM10,000 untuk pemohon tunggal/pemohon bersama
 • Tiada rekod pembiayaan yang terjejas dalam tempoh 12 bulan lepas
 • Pembiayaan sehingga 110%*

 

* Pembiayaan >100% hingga 110% hanya untuk pemohon yang berpendapatan isi rumah ≤RM5,000 + membeli harta tanah ≤RM300,000

Harta Yang Layak

Harta Yang Layak

 • Harta kediaman di pasaran utama dan sekunder yang terletak dalam Malaysia
 • Nilai maksimum hartanah RM500,000
 • Dihuni oleh pemilik (pembeli mestilah menghuni kediaman berkenaan)
Keperluan Pembiayaan

Keperluan Pembiayaan

 • Tempoh pembiayaan tidak lebih daripada 35 tahun, tertakluk kepada umur pemohon tidak melebihi 70 tahun diakhir tempoh pembiayaan
 • Pembiayaan yang memberi kemudahan untuk melunaskan sahaja (tiada ciri yang memberi kemudahan untuk membuat pengeluaran)
 • Insurans/takaful kebakaran diwajibkan
 • Untuk pembelian hartanah yang bernilai sehingga RM300,000 dan untuk pemohon dengan pendapatan kasar bulanan isi rumah tidak lebih daripada RM5,000:
 • Wajib menamatkan modul pendidikan kewangan dalam talian yang disediakan oleh AKPK dan boleh diakses dalam portal AKPK RumahKu di https://power.akpk.org.my
 • Tempoh moratorium selama 5 tahun